www.speechlessenblitz.nl
Het creatieve onderwijs & tekstbureau

blitz nieuwgroen2

   Blitz 
   hondenschool         >>>

 PICT0betuwet

Een goed verhaal schrijven zodat het bedrijf degelijk geprofileerd wordt of een website van teksten voorzien. Geen makkelijke klus. Wat komt er nu op de site of in de folder en wat niet? En hoe? Speechless verzorgt al enige tijd tekstmateriaal en vertaalwerk voor bedrijven/verenigingen. Om met taal bezig te zijn, is een interessant en creatief proces. Taal heeft de macht om mensen te bewegen tot iets, te ontroeren of aan te zetten tot reflectie. Als men daarin de juiste toon kan vinden, de doelgroep goed voor ogen heeft en een evenwichtige balans hanteert in het positieve, dan is taal/tekst een machtig middel.

Tekst


U hebt ideeën of u wilt uw PR materiaal vernieuwen, hoe nu verder?
U komt dan verder door het maken van een afspraak met Speechless. In het gesprek dat daar op volgt, wordt geïnventariseerd waar u precies teksten voor wilt laten maken, wat de filosofie van het bedrijf is en wat u met de teksten wilt beogen.
De teksten kunnen in het Nederlands dan wel in het Engels zijn.


Vertaalwerk


Het lijkt heel eenvoudig om een vertaling te verzorgen van het Nederlands naar het Engels of andersom. Hetzelfde geldt voor correspondentie die men naar buitenlandse relaties wil sturen. In de praktijk wil het echter nog wel eens tegenvallen om goed verhaal te maken in het Engels.
Waarom is het moeilijk om iets van het Nederlands naar het Engels te vertalen?

• de terminologie is niet altijd in een standaard woordenboek terug te vinden of specialistische naslagwerken niet tot beschikking staan;
• de kennis die men van de taal heeft, is net niet toereikend genoeg om de nuanceverschillen tussen twee talen te herkennen en op correcte manier te hanteren;
• de kennis van het land en de cultuur is niet volledig;
• taal is in beweging; het volgen van veranderingen of ontwikkelingen kost tijd en vaak heeft men géén tijd om hier ook nog aandacht aan te besteden.


Een vertaler inschakelen?
Voor het leggen van bijvoorbeeld, de eerste contacten met een Engelstalig bedrijf of het vertalen van uw bedrijfsbrochure voor een Engelstalige klant, is het raadzaam om een vertaler in te schakelen. Meestal zijn vertalers gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden. Dit wil zeggen dat niet alle vertalers juridische zaken kunnen vertalen of een brochure over landbouwvoorlichting kunnen omzetten naar het Engels. Het zou voor een vertaler een ondoenlijke zaak zijn om van alle vakgebieden een grote expertise te hebben. Vandaar het specialiseren in bepaalde vakgebieden.
Zo door de jaren heen heb ik als vertaler ervaring opgedaan in een aantal vakgebieden die u hieronder aantreft.
• Bloemsierkunst
• Zakelijke contracten
• Beloningssystemen
• Landbouwvoorlichting
• Onderwijs
• ICT


Wie gingen u o.a. al voor met deze diensten?
STOAS – afdeling ‘Greenwise plus afdeling Consultancy en Onderzoek’, Wur, Toneelvereniging CVC, AK Tekstproducties, firma ‘de Wind’, bouwmaatschappij AandeStegge, Arda Nieuwboer, Winnemuller en Keukenmediaservice. Tevens is er een groep particulieren te benoemen die voor een persoonlijk doel zaken vertaald wilde zien.

Ga na het kopje ‘contact’ indien u aanvullende informatie zou willen ontvangen. U kunt natuurlijk ook bellen om een afspraak te maken: 06-12305248 (u kunt ook een berichtje achterlaten op de voicemail – u wordt altijd teruggebeld).