www.speechlessenblitz.nl
Het creatieve onderwijs & tekstbureau

blitz nieuwgroen2

   Blitz 
   hondenschool         >>>

PICT0goodpractise 

Speechless verzorgt jaarlijks voor ongeveer 40 personen, jong en oud, onderwijs in de vorm van bij-/conversatielessen, taallessen of trainingen. Tevens werkten de mensen van Speechless mee aan nieuwe onderwijsmethoden voor o.a. de uitgeverijen Deviant en School Support. Sinds 2008 is er een nieuwe tak aan het onderwijs toegevoegd en dat is het geven van taallessen Nederlands.


Taallessen Nederlands


Voor wie zijn deze lessen bedoeld?
Het programma is voor mensen die in Nederland zijn komen wonen of voor hun werk een tijd in Nederland verblijven. Hun opleidingsniveau varieert van laag tot hoog opgeleid.
Wat is het doel van de taallessen?
Om cursisten de basis van de Nederlandse taal mee te geven zodat zij weerbaar zijn in alledaagse situaties van werken, wonen, zorg en cultuur.
Welk methode wordt gebruikt?
De leidraad voor deze lessen zijn verschillende methodes waaronder ‘de Sprong’. Een methode die welllicht een gedetailleerd beeld geeft van de Nederlandse taal, maar die ook mensen Nederlands laat leren aan de hand van praktijkgerichte situaties. Daarnaast vult de docent in kwestie de methode aan met losbladige opdrachten ter versterking van het leerproces.

Bijlessen


Uw kind heeft al eens eerder bijles gehad? Het volgen van bijlessen is voor uw kind de eerste keer? Voor u, als ouders is het belangrijk om te weten waar u aan begint als u een docent(e) bijles inschakelt. U wilt tenslotte dat uw kind een beter cijfer haalt of overgaat naar het volgend schooljaar.
Voor wie zijn de bijlessen bedoeld?
Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij zijn leerlingen vergelijkbaar op een Mavo/VMBO niveau (klas 1 t/m 4) of Havo niveau. Leerlingen of studenten die een andere opleiding doen, zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Resultaat?
Na het volgen van het individueel vastgestelde programma voor Engels kan uw kind de lessen in de klas beter volgen wat mogelijk leidt tot betere cijfers of heeft uw kind meer kans op overgang naar het volgende schooljaar.
U kunt een flyer aanvragen om een beeld te krijgen van wat u kunt verwachten en wat de mogelijkheden zijn als uw kind bijles voor Engels gaat volgen.

Conversatieles (voor oudere jongeren/volwassenen)


Voor wie zijn deze lessen bedoeld?
Het programma is voor mensen die graag hun Engels willen “bijspijkeren”. Er wordt in de conversatielessen specifiek gekeken naar de personen die deelnemen en wat men graag zou willen.
Wat is het doel van de conversatielessen?
De al aanwezige kennis op te poetsen of stapsgewijs Engels, met name de spreektaal, machtig te worden. Om plezier te hebben in het leerproces met elkaar óf als individu staat echter centraal.
Wat is er tevens mogelijk?
Dikwijls vinden cursisten het aardig om naast de taal ook kennis op te doen van het land. Dat is heel begrijpelijk; het is nu eenmaal een mooi en interessant land! Op verzoek kan het volgende georganiseerd worden:
• thema bijeenkomst; informatie over een bepaalde regio bijvoorbeeld of een bepaalde geschiedkundige periode.