www.speechlessenblitz.nl
Het creatieve onderwijs & tekstbureau

blitz nieuwgroen2

   Blitz 
   hondenschool         >>>

PICT0goodpractise 

Speechless verzorgt jaarlijks voor ongeveer 40 personen, jong en oud, onderwijs in de vorm van bij-/conversatielessen, taallessen of trainingen. Tevens werkten de mensen van Speechless mee aan nieuwe onderwijsmethoden voor o.a. de uitgeverijen Deviant en School Support. Sinds 2008 is er een nieuwe tak aan het onderwijs toegevoegd en dat is het geven van taallessen Nederlands.


Taallessen Nederlands


Voor wie zijn deze lessen bedoeld?
Het programma is voor mensen die in Nederland zijn komen wonen of voor hun werk een tijd in Nederland verblijven. Hun opleidingsniveau varieert van laag tot hoog opgeleid.
Wat is het doel van de taallessen?
Om cursisten de basis van de Nederlandse taal mee te geven zodat zij weerbaar zijn in alledaagse situaties van werken, wonen, zorg en cultuur.
Welk methode wordt gebruikt?
De leidraad voor deze lessen zijn verschillende methodes waaronder ‘de Sprong’. Een methode die welllicht een gedetailleerd beeld geeft van de Nederlandse taal, maar die ook mensen Nederlands laat leren aan de hand van praktijkgerichte situaties. Daarnaast vult de docent in kwestie de methode aan met losbladige opdrachten ter versterking van het leerproces.

Bijlessen


Uw kind heeft al eens eerder bijles gehad? Het volgen van bijlessen is voor uw kind de eerste keer? Voor u, als ouders is het belangrijk om te weten waar u aan begint als u een docent(e) bijles inschakelt. U wilt tenslotte dat uw kind een beter cijfer haalt of overgaat naar het volgend schooljaar.
Voor wie zijn de bijlessen bedoeld?
Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij zijn leerlingen vergelijkbaar op een Mavo/VMBO niveau (klas 1 t/m 4) of Havo niveau. Leerlingen of studenten die een andere opleiding doen, zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Resultaat?
Na het volgen van het individueel vastgestelde programma voor Engels kan uw kind de lessen in de klas beter volgen wat mogelijk leidt tot betere cijfers of heeft uw kind meer kans op overgang naar het volgende schooljaar.
U kunt een flyer aanvragen om een beeld te krijgen van wat u kunt verwachten en wat de mogelijkheden zijn als uw kind bijles voor Engels gaat volgen.

Conversatieles (voor oudere jongeren/volwassenen)


Voor wie zijn deze lessen bedoeld?
Het programma is voor mensen die graag hun Engels willen “bijspijkeren”. Er wordt in de conversatielessen specifiek gekeken naar de personen die deelnemen en wat men graag zou willen.
Wat is het doel van de conversatielessen?
De al aanwezige kennis op te poetsen of stapsgewijs Engels, met name de spreektaal, machtig te worden. Om plezier te hebben in het leerproces met elkaar óf als individu staat echter centraal.
Wat is er tevens mogelijk?
Dikwijls vinden cursisten het aardig om naast de taal ook kennis op te doen van het land. Dat is heel begrijpelijk; het is nu eenmaal een mooi en interessant land! Op verzoek kan het volgende georganiseerd worden:
• thema bijeenkomst; informatie over een bepaalde regio bijvoorbeeld of een bepaalde geschiedkundige periode. bus

Training Speechless verzorgt jaarlijks voor ongeveer 40 personen, jong en oud, onderwijs in de vorm van bijlessen/conversatielessen of trainingen.


Trainingen

U hebt Engels gevolgd tijdens uw voortgezet onderwijs periode, maar de kennis is ver weggezakt. Uw werkgever heeft werkvooruitzichten in Engelstalige landen, uw nieuwe werkgever heeft een bedrijfsvestiging in Engeland of uw bedrijf gaat fuseren. Reden te over om de taal Engels op peil te brengen.
Voor wie zijn de trainingen bedoeld?
Voor iedereen die binnen haar/zijn werkomgeving het noodzakelijk acht om het Engels weer op te halen of om Engels te leren te spreken.
Welke methode?
In de meeste trainingen komen de vier vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken) aan bod tenzij u specifieke wensen hebt omtrent een bepaalde vaardigheid. Het materiaal wordt afgestemd op de omgeving waarin u werkt.
Wat is de tijdsduur en periode?
Trainingen kunnen het gehele jaar gevolgd worden met uitzondering van school – / zomervakantie. De tijdsduur is afhankelijk van de tijd die men tot haar/zijn beschikking heeft en de beheersing van het Engels.

Wie gingen u o.a. al voor met genoemde diensten?

Firma BMA in Woerden, Firma MHB in Herveld, Hoekloos BV in Schiedam, Stoas-Zuidema beloning in Wageningen, Bakkerij Grondstoffen v.d. Pol in Wijk en Aalburg, Stork ‘Worksphere’ in Elst, Pehavo in Oss, Lastraga in Wijchen en firma LS in Andelst. 

Tevens is er een grote groep particulieren te benoemen die op persoonlijke titel en doel bijlessen/trainingen/taallessen/conversatielessen voor hun onderwijs-/werkomgeving gevolgd heeft.

Aanvullende informatie is aan te vragen via ‘contact’
Tevens kunt u bellen om een afspraak te maken: 06-12305248 (u kunt natuurlijk ook een berichtje achterlaten op de voicemail – u wordt altijd teruggebeld) of u wenden tot de website: www.SpeechlessenBlitz.nl

 

 

Beter in de Betuwe begeleiding

Door een groep bevlogen mensen is er nagedacht over jonge mensen in het middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs. Jonge mensen die hulp nodig hebben. De groep bevlogen mensen heeft bestaan uit docenten en orthopedagogen die thuis zijn in o.a. Autisme, Dyslexie, ADHD. Door opgedane ervaringen kwamen zij tot de slotsom dat jonge mensen soms extra steun in de rug erg goed konden gebruiken. Zo ontstond het idee om met elkaar samen te werken indien nodig. Beter in de Betuwe is dus een samenwerkingsverband. Het doel van het samenwerkingsverband is te werken aan een soepele overstap voor jongeren naar een volgende vorm van onderwijs. Tevens om studenten te helpen en trainen met/in de organisatie van hun studie.


Voor wie is BiB begeleiding bedoeld?
Voor mensen met vragen als:
• Hoe organiseer ik mijn studie? (waar moet ik aan denken, waar moet ik zijn als ik…)
• Hoe kan ik mijn studiejaar overzien en plannen?
• Hoe ga ik om met onverwachte situaties, nieuwe mensen?
• hoe kom ik door de hoeveelheid readers heen terwijl ik dyslectisch ben?
• Hoe overleef ik tentamens en propedeuse terwijl ik faalangstig ben?
• Hoe ga ik effectief mijn verloren studietijd rechtbreien?
Is het de bedoeling om de beste vruchten te plukken en gebruik te maken van persoonlijke talenten?
Maak dan gebruik van het kopje ‘contact’ op deze site. Vermeld persoonlijke gegevens (naam, adres, tel nr. en opleiding). Vertel ook wat de vraag is.
Eén van de medewerkers van BiB zal dan een afspraak maken.